CESTA K CELISTVOSTI


 

MERKABA – SVĚTELNÉ TĚLO POHÁNĚNÉ DUCHEM

Mer = světlo, Ka = duch, Ba = tělo

Je načase naplnit naše poslání, žít na zemi, zabývat se i nebeskými záležitostmi a konat zázraky. Tím se nebe a země spojí v jedno. Myslet v perspektivě zázraků může být obtížné, když jsou naše duševní návyky infikovány strachem. Myslíme si, že máme spoustu problémů, ale ve skutečnosti máme jen jeden – popírání lásky. Díky zázračné síle lásky propouštíme minulost a konečně žijeme zázračnou přítomnost. Může nastat nový začátek, nový život. ZAČÁTEK JE TEĎ. „Přijde nová země a nové nebe.“ Naše vztahy budou obnoveny. Naše těla budou obnovena. Naše planeta bude obnovena. (Text inspirovaný Marianne Williamson)

 

Slovo MERKABA se používá v hebrejském i v egyptském jazyce. Je jím označován světelný dvojitý hvězdicovitý čtyřstěn, který obklopuje lidské tělo a spojuje ho se zemí a s kosmem. Může být viděn také jako trojdimenzionální Hvězda Davidova.

Toto světelné pole je holograficky obsaženo v každé  buňce, představuje důležitou součást našeho těla. Prostupuje naším tělem jako trojdimenzionální geometrická síť dvojitého čtyřstěnu, která zůstává nefunkční do té doby, než naše duše dozraje, “rozpomene se”, a vede nás k proměně. Merkaba se postupně stane živou. Jakmile je živá, vše je možné.