CESTA K CELISTVOSTI


SLUNOVRAT - konstelace, meditace, odpuštění, vděčnost, radost, BYTÍ... PRAHA, 9.30 - 17.00

21.12.2019 09:30

Období přerodu z nejhlubší tmy do světla, je velkou příležitostí se ztišit, ohlédnout se zpět na prožitý rok či celý život (a všechno přijmout), jít hluboko do nitra, kde je prostor pro vděčnost, přijetí, smíření, odpuštění sobě i druhým, přání dobra všem bytostem a pro odpovědi na otázky: Co doopravdy chci? Kam směřuji? Jaký smysl má můj život? Co zasévám? Co sklízím? Kdo jsem? 

 

Motto: "S temnotami není třeba bojovat, stačí vnésti světlo." Jan Amos Komenský

Světlo vždy vítězí nad tmou. Dokážeme si to a prožijeme, čím doopravdy jsme. 

 

Světlem VĚDOMÍ, PŘÍJETÍ a SOUCITU osvítíme to, co zatím zůstává ve stínu, to omezující, bolavé a nevědomé, nepřijaté a neodpuštěné, a otevřeme se důvěře, podpoře a lásce. Můžete přinést jakékoliv téma:Vztahy, zdraví, vnitřní rozpory a stíny, práce, hojnost, sebepřijetí, sebehodnota, dilema, problémy s dětmi (nejí, nespí, vzteká se, je nemocné, smutné, přejídá se, bere drogy, nemůže si najít partnera)... Můžete přijít i bez tématu. 

Jde o hluboký prožitek celistvosti - vše je spojeno se vším, nikdo není vinen ani vyloučen. 

Všichni jsme JEDNO, aneb V KAŽDÉ KAPCE JE CELÝ OCEÁN. JSME OCEÁNEM V KAŽDÉ KAPCE.

 

 

Misto bude sděleno přihlášeným

 

Platba: 1 000 Kč (sleva je možná)

Pokud jste na konstelacích ještě nebyli, přečtěte si článek KONSTELACE. 

Přihlaste se prosím co nejdříve a napište na sebe telefonní čísloPřineste si přezůvky. Děkuji.

 

Těším se na Vás. 

 

 

 

 

 

Těm, kteří přicházejí na konstelace po prvé, doporučuji přečíst si článek KONSTELACE.

—————

Zpět