CESTA K CELISTVOSTI


SHAMBALLA (ŠAMBALA)

VDĚČNOST

 

O všechno můžu prosit,

sklízet a sít...

Když jsem však vděčná,

pak mám všecko.

Jak milovaná slečna,

jak šťastné děcko...

A  Bohu to dám

a děkuji.

Všechno už mám,

když miluji. 

 

     Díky Shamballe prožijeme zázrak a pocítíme  velkou vděčnost. Tím se nám otevře srdce a uvěříme ve Světlo a  sílu Lásky. Díky Shamballe  poznáme sílu myšlenky a že svoji vnitřní (tím i vnější) realitu si tvoříme sami.

 

 

SHAMBALLA (SHANGRI-LA) - vysokovibrační světelné rajské místo v éterické úrovni Tibetu, kde vládne nejvyšší moudrost, láska, mír... Jeho obyvateli jsou Mistři, Archandělé, Elohimové a další bytosti Světla.

Šambala 1024 je tzv. "multidimenzionální" systém léčení, který máme na naší planetě od r. 2003. Systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germaiem (později Sanatem Kumarou) a jeho očištným Fialovým plamenem a také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v r. 2003.

Skutečným smyslem, proč Mistr Saint Germain a další Mistři pod vedením Nejvyššího Světla vybudovli Shamballu bylo poskytnout lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, síly a léčivých energií.

Šambala v sobě slučuje Univerzální životní energii, Mahatma energii - neboli "JÁ JSEM" Boží přítomnost, energie Nanebevzatých Mistrů, Boží Milost, andělské energie...Rozšířuje naše vědomí, a tím i vědomí lidstva. Je místem uvnitř nás samých, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se naplníme Láskou, pokud začneme hledat v sobě a ne ve vnějším světě. Prostřednictvím Šambaly jsme spojeni s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí Láskou a Světlem pomáhají.

Energie Šambaly velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do vibrací nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu, míru a uvědomění... Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené.

Systém obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256, a ty jsou předávány při zasvěcení přímo do aury přes naše Vyšší Já. Symboly se předávájí jako celek, není třeba si je pamatovat. Tím se předchází jejich zkomolení a zneužití systému. Po zasvěcení pracujete pouze  s čistým úmyslem,  záměrem, prosbou, přáním. Náš čistý úmysl je vlastně souhlas pro bytosti Světla, aby vše potřebné vykonaly a zařídily. Jedinou podmínkou pro zasvěcení je opravdová touha po změně a PRAVDĚ = LÁSCE.

1. stupeň: Energie pro pomoc sobě.

2. stupeň: Pomoc lidem, zvířatům, událostem, čištění prostorů (to vše i na dálku). 

3. stupeň: Spojení s archandělem Metatronem a Shekinah. Metatron je anděl myšlenky. Jeho jméno doslovně znamená "Trůn vedle trůnu boha". Pomůže nám komunikovat s Bohem a přináší přítomnost Boha k nám a otevře naše srdce. Je zodpovědný za dohled nad akášickými záznamy, kde jsou všechny informace, myšenky, skutky... Jeho protějškem je Shekinah, anděl Jednoty a bezpodmínečné lásky. Je to ženský anděl, který je vždy blízko lidem, inspiruje je k dobru, nese jim rovnováhu, vrací je k Bohu. Její jméno znamená "Nevěsta pána". Shekinah a Metatron jsou odlišné stránky duchovního aspektu. Duchovní není buď mužský nebo ženský, ale dokonalá rovnováho obou.

4. stupeň: Zasvěcení do dalších 256 symbolů (celkem 1024). Mistrovský stupeň, opravňující k zasvěcování.