CESTA K CELISTVOSTI


"V každé kapce je celý oceán.

Jsme oceánem v každé kapce."

 

Hana Říhová 723335572 cestaksobe@seznam

 

 

 

 

-----

VĚDOMÉ BYTÍ A UŽÍVÁNÍ SI ŽIVOTA  SE NEVYLUČUJE.

 

 

-----

 

Trápí Vás něco? Máte potíže se zdravím, ve vztazích, v rodině, s dětmi, s nepříjemnými emocemi /strach, pocit viny, žárlivost, vztek, (sebe)nenávist.../? Potřebujete transformovat traumata, zranění, závislosti... a nepřijaté části sebe sama? Neumíte (si) odpustit? Toužíte po vnitřním klidu a radosti ze života? Přejete si poznat, kým doopravdy jste?

Nemůžeme být tím, kým jsme, dokud si myslíme, že někým jsme.

 

 

 
 
V každé chvíli si můžeme položit otázku: Sloužím STRACHU nebo LÁSCE? Strach nás paralyzuje, brání změně, a tím vývoji a životu. Sloužit "lásce", která není současně PRAVDOU, také znamená sloužit strachu. Pravdy se někdy velmi bojíme a děláme všechno pro to, abychom (si) ji nemuseli přiznat. Láska není žít s nasazeným úsměvem a otročit krédu "Všechno říkám s láskou". Je to PRAVDA a její PŘIJETÍ, která osvobozuje, nikoli usilování o něco.
Strach nám způsobují myšlenky, kterým jsme uvěřili! Mají nad námi moc a realizují se pouze tehdy, když jim dáváme pozornost - energii.
Pravda a Láska - "jdou" ruku v ruce se vznikáním a zanikáním (jedno bez druhého neexistuje) každého TEĎ bezčasým neohraničeným prostorem.
Ve skutečnosti existuje pouze to, čemu dáváme pozornost. A v tom je naše svoboda. Když nedáváme pozornost ničemu, JE (není) NIC =  POTENCIÁL VŠEHO.

 

---

Provázím na cestě od strachu k lásce a celistvosti, na cestě integrace a transcendence našich vnitřních aspektů, k prožívání sebe sama jako celistvé (od slova celek) lidské i duchovní bytosti, která má k dispozici všechny energie - je vším, je Jedním (od slova Jednota), která jedině tak, ve své síle (ne proti někomu, ani pro někoho) prospívá celku:

Více zde: https://www.cestyksobe.eu/

Provázím na cestě od strachu k lásce a celistvosti, na cestě integrace a transcendence našich vnitřních aspektů, k prožívání sebe sama jako celistvé (od slova celek) lidské i duchovní bytosti, která má k dispozici všechny energie - je vším, je Jedním (od slova Jednota), která jedině tak, ve své síle (ne proti někomu, ani pro někoho) prospívá celku:

 

KONSTELACE na jakékoliv téma - vztahy, zdraví, trauma, práce, peníze, problémy s dětmi (anorexie, bulimie, nespí, je nemocné, nechce chodit do školy, nemůže si najít partnera, bere drogy...), sebepřijetí, odpuštění, osobní i duchovní růst, rozvod, smrt..., VOICE DIALOGUE = Rozhovor vnitřních osob (porozumění a přijetí celé své osobnosti), Hlubinná abreaktivní psychoterapie, REGRESE, RADIKÁLNÍ ODPUŠTĚNÍ, harmonizace vztahu  Vnitřní žena - Vnitřní muž, Mer-ka-bah, Shamballa,  (zasvěcení i léčení), kineziologie One Brain, integrální jóga, wyda, jóga smíchu, meditace, ÓM healing, Tance míru, Oshovy meditace, zjištění geopatogenních zón, čištění prostorů (i na dálku)... Semináře, kurzy, pobyty. Práce se skupinou i individuální sezení.

Více zde: https://www.cestyksobe.eu/

RODINNÉ KONSTELACE a KONSTELACE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ  na jakékoliv téma - vztahy, zdraví, trauma, práce, peníze, závislosti, sebepřijetí, odpuštění, rozvod, smrt, problémy s dětmi (nespí, je nemocné, nechce pracovat, nemůže si najít partnera, bere drogy, má poruchy příjmu potravy...)

TRANSFORMACE STÍNŮ, VOICE DIALOGUE = Rozhovor vnitřních osob (porozumění a přijetí celé bytosti) 

REGRESE, KINEZILOGIE ONE BRAIN, ODPUŠTĚNÍ 

Harmonizace vztahu  Vnitřní žena - Vnitřní muž

 INEGRÁLNÍ JÓGA, JÓGA SMÍCHU, TICHÉ I AKTIVNÍ MEDITACE, ÓM CHANTING 

WYDA - cvičení druidů, propojené s přírodou, TANCE MÍRU 

 Zjištění geopatogenních zón, čištění aury i prostorů (i na dálku)

Tvoření (práce) se skupinou i s jednotlivci

 

---

 

 

Tolik slov a chtění!

Víš, co je ODEVZDÁNÍ?

DŮVĚRA, ŠTĚSTÍ,

skončení bolesti.

 

Boje, odporu,

UVNITŘ TEBE

VZDEJ SE.

 

K dispozici

DEJ SE

MATICI

pro podporu.

 

ZŘÍ SEBE

NEBE.

 

---

 

MOŽNÁ VZHLÍŽÍME K NEBI,

VŠAK UBLIŽUJEME ZEMI.

MATIČKO, ODPUSŤ,

NOVÉ KOŘENY ZAPUSŤ,

KOŘENY SVĚTLA, STROMŮ...

 ZAVOLEj NÁS VŠECHNY DOMŮ.

JEN DOMA POZNÁME,

CO EGO NETUŠÍ:

ŽE VŠECHNO UŽ MÁME,

ŽE LÁSKOU JSME,   D U Š Í .

 

-

 

Stíny se Světlem

se spojí v nás

Jsme celí zas

Milující i milovaní

Celý vesmír v dlani

Všecho a nic

Není nic víc

 

 

Motto I: "Jsi nejenom živý, jsi součástí veškerého života. Jsi příbuzný všech věcí a všechno má život a paměť. Všechno má tendenci vracet se na stejné místo - uzavírat kruh a vytvářet přiležitosti k životu, lásce, růstu, vnímání a učení. Moudrost minulosti se stává mostem k budoucnosti stejně jako východ slunce směřující k západu v nepřetržitém pohybu nepomíjející krásy. Pochopení klidného ducha, spojení paměti našich předků a všeho živého, prožívání pocitu jedinečnosti v energetickém toku možností volby a dosahování jednoty mysli, těla, ducha a přírodního prostředí - to je podstata léčení." (J. T. a M. Garrettovi)

 

Motto II: "Naší největší potřebou a zároveň největším úspěchem, kterého můžeme v životě dosáhnout, je nalézt smysl svého života. Prvním krokem k tomu je poznat a pochopit sebe". (Bruno Bettelheim)

 

Motto III: "Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno - veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu - se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“ (Steve Jobs)

 

 

Autorka stránek: Hana Říhová

 

  Motto II: Naší největší potřebou a zároveň největším úspěchem, kterého můžeme v životě dosáhnout, je nalézt smysl svého života. Prvním krokem k tomu je poznat a pochopit sebe. (Bruno Bettelheim)

Více zde: https://www.cestyksobe.eu/

     Autor stránek: Gardra Hana ŘíhováVíce zde: https://www.cestyksobe.eu/