CESTA K CELISTVOSTI


REGRESE bez hypnózy

 

 

Milí přátelé,

 

nabízím Vám kurzy regrese i individuální sezení s regresí. Mám s touto terapií bohaté zkušenosti od r. 1996.

Zdaleka nejde o cestování do minulých životů, jak se lidé často domnívají, i když jsem v nich s klienty mnohokrát byla. Příklad: Paní přišla s bolestivým pálením celého těla vždy za horkého počasí. Při práci se nám otevřel příběh, který nebyl z tohoto života. Byla upálená. Poznala také stav mimo tělo a blaženost ve Světle.

Nebo se často otevře minulý život, abychom pochopili současný vztah.

 

- Především jde o nalezení příčin problémů a jejich zpracování, o rozpuštění psychické a fyzické bolesti, o vhled do situací a pochopení vztahů, vlastní psychiky, vývoje duše, o opuštění modelových reakcí (vzorců), které pocházejí z minulých bolestných situací, jež stále ovlivňují náš život. Příklad starého vzorce: "Provedl jsem něco špatného, cítím se zostuzen a vinen. Je to moje vina. Všichni se teď na mě dívají s despektem a odsuzují mě.“ 

Nový vzorec: "Vždyť já jsem vůbec nic neprovedl! Nenechám se vtáhnout do těchto her a manipulací. Odcházím středem. Mám svoji hodnotu a je mi úplně jedno, co si kdo myslí.“ (Směje se a září. Všechny nepříjemné emoce a symptomy jsou pryč.)

Pozor! Mezi těmito postoji je dvouhodinová práce. Nestačí si nový postoj vymyslet a používat ho jako afirmaci. Klient si na všechno přijde sám, potřebuje však průvodce, který "odchytí" a s klientem zpracuje i postuláty, sugestivní věty, sliby, rozhodnutí, sebedestruktivní myšlenky a postoje..., které podvědomě ovlivňují klientův život, přestože je dávno v jiné situaci či v jiném životě.

 

- Jde také o odhalení a rozpuštění slibů a sugestivních výroků a myšlenek, které vzniky při stresu a traumatu. Vědomí je zúžené a tyto výroky jdou přímo do podvědomí, odkud třeba celá desetiletí nepříznivě ovlivňují náš život. Např. "Nikdo mi nepomůže." (Tedy ani terapeut ani lékař...) "To je konec." "Už to nemá cenu." "To si nikdy neodpustím." 

 

- Otevíráme se uvědomění a soucitu se sebou samým i s druhými. Vzdor, bolest a lpění se rozpouštějí v přijetí a v hlubokém vnitřním míru.

 

- Jde také o brzké zhojení fyzických a psychických bolestí úrazů, operací, hádek, ztrát a jiných traumat. Čím dříve regresi provedeme, tím lépe. (Předejdeme následkům, a tím nutnosti v budoucnu regresí procházet.) Příklad: Pán si krumpáčem rozkopnul palec. Hned druhý den jsme úraz zpracovávali a do tří dnů - k velkému překvapení nás obou - po něm nebylo ani stopy. Jiný příklad: Slečna se bála přechátet vozovku, protože ji srazilo auto. Zpracovaly jsme nejen střet s autem, ale i následný pobyt v nemocnici. Výsledkem je, že hned začala přecházet vozovku jako by se nic nestalo, zranění zůstalo bez následků a je též rozpuštěn stres na pobyt v nemocnici s bolestivým ošetřováním.

 

- V neposlední řadě jde o práci s přivtělenými dušemi.

 

Pokud absolvujete kurz, můžete pomáhat sobě i svým blízkým (i dětem), případně se stát profesionálními terapeuty. Na kurzu si zvýšíte sílu záměru a vitalitu vyřešením mnohých problémů a učíte se též, jak předejít následkům poradnění (např.po spálení nejsou puchýře) a mnoho dalších užitečných věcí.

 

 

ORGANIZACE KURZU: 

 

- 3 víkendy

- malá skupina - individuální přístup

- teorie, návod, pravidla, ukázky

- praxe ve dvojicích se supervizí 

- místo: Praha

 

Cena: 12.000 Kč do zahájení kurzu na účet 2000651339/2010, v. s. telefon na Vás, zpráva pro příjemce Vaše jméno.

 

Absolventi se mohou kurzu zúčastnit za třetinovou cenu.

 

 

 

Na individuální terapii se můžete objednat kdykoliv.

 

 

Těším se na vás.