CESTA K CELISTVOSTI


VOICE DIALOGUE - ROZHOVOR S VNITŘNÍMI HLASY (OSOBAMI, ČÁSTMI) = SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPŘIJETÍ 

Sebepoznávací, sebehojící a sebepřesahující  namáhavý proces, v němž jsme odměněni hlubokým kontaktem se sebou samým, prožitkem našeho vnitřního bohatství, pocitem spokojenosti a schopností reagovat na výzvy života nově a tvořivě.   

      

     Voice dialogue je hluboká cesta osobního rozvoje. Vede k uvědomění vnitřních osob, které svými postoji řídí náš život, přesto (nebo spíš právě proto), že si je neuvědomujeme. Tyto osoby jsou samostatné jednotky, které mají svou vlastní, velmi silnou vůli, postoj vůči světu, vlastní zkušenosti, schopnosti a dary. Vnitřní hlasy disponují téměř celou naší životní energii a proto je dobré je poznat, pochopit jejich přání a touhy a dát jim uznání za to, co pro nás dělají. Metoda je založena na rozhovoru s těmito hlasy (částmi).    

     Každý zná vnitřní boj, kdy některá naše část něco chce, nějak se chová a reaguje, a současně jako by někdo jiný v nás chtěl a dělal zcela něco opačného. Každý stav, v němž se nacházíme, chtějí některé z našich vnitřních osob. Plní své důležité úkoly - chrání zraněné vnitřní dítě. Zaujaly svůj postoj již v dětství, kdy jsme prožívali nepříjemné věci či traumata, a od té doby již své postoje nezměnily, ačkoliv už dávno nejsme bezbranným dítětem. Brzdí nás tam, kde bychom mohli jít dopředu, vyvolávají strach tam, kde se není čeho bát, stáhnou naši energii v situacích, kde bychom jí nejvíce potřebovali, vyvolají pocit smutku tam, kde bychom se chtěli bavit, uzamykají nás do ochranné krabice bez možností kontaktu s okolím, ženou nás bez možností odpočinku, drží nás v neustálém napětí a očekávání útoku ze strany druhých a tak podobně.

     Nejsilnější vnitřní osobou se už v dětství stane ta, která vytváří nejlepší ochranu před bolestí. Hlavní hlasy se pokoušejí vytvořit stabilní vnitřní systém, a tak všechno, co neodpovídá jejich hodnotám a cílům, odsuzují a potlačují. Když je rozpoznáme a přijmeme, vysvobodíme je z jejich nevědomé existence (jakoby ze zakletí), přestaneme se s nimi zcela ztotožňovat, a prostor dostanou i jiné (potlačené, nevědomé, maskované...) vnitřní hlasy. Vnitřní osoby přestanou řešit dávno minulé traumatizující události a tímto uvolní svoji energii pro přítomnost.

     Tak postupně poznáváme a chápeme svoji psychiku a své chování a začneme směřovat od vnitřních (a tím i vnějších) konfliktů k harmonii a stabilitě, ne na základě ztotožnění, ale na základě integrace. Metoda vede k hluboké transformaci, díky které se v nás uvolní dosud zablokovaný potenciál.

 

     Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi vnitřními osobami a děkuji za důvěru.