CESTA K CELISTVOSTI


KONSTELACE 

Rodinné a sjednocující konstelace, konstelace vnitřních osob (částí, hlasů), konstelace traumatu, zdraví, financí...

 

 

 
- "Hanka je člověk jako každý jiný, jako já nebo vy. Však zkušenosti, které svou dlouhodobou praxí a životem nabyla, z ní učinily mistra ve svém oboru. Pokud chcete proniknot do tajů konstelací nebo posunout se ve svém životě z míst, která jsou tíživá, mohu vám Hanku a její práci jen doporučit. Nemohu vám zaručit, že dostanete to, co chcete, mohu vám ale zaručit, že se setkáte s tím, co potřebujete. Hanky vhledy, vnitřní síla a její pokora jí umožňují nebrat si servítky vůči vaší osobnosti, což může být často bolestivé, však velmi podstatné, protože vás tím vede k jádru vaší bytosti a vašim opravdovým potřebám.
Individuální práce i setkávání v menších skupinkách byly pro mě velmi přínosné.
S vděčností a pokorou Zdeněk Kálecký"
 
 
- "Hanka má mnohaletou zkušenost s konstelacemi a dalšími druhy terapií. Její laskavý, ale nekompromisní přístup k pravdivosti je fascinující. Dokáže číst mezi slovy a vykřesat ze zdánlivě jasné situace mnohem víc, než člověk očekával. Rodinné konstelace jsou darem lidstvu, nástroj, kterým můžeme nahlédnout na obraz celostního řádu naší rodiny, vztahů a života a také, kde onen řád je vychýlený z rovnováhy a jak se do něj opět navrátit. Olga"
 
 
- "Pokud přemýšlíte o rodinných konstelacích, všem doporučuji vyzkoušet si je s Hanou Říhovou. Osobně mám zkušenosti s řadou zahraničních a českých konstelátorů a Hanka pro mne patří mezi českými jednoznačně na špičku. Konstelacím se věnuje již řadu let, takže má velké zkušenosti, a svým citlivým vedením, intuicí a laskavým (ale někdy i rázným) přístupem pomáhá účastníkům rozkrývat jejich rodinné vzory, ale i další problémy. Navíc má k lidem upřímný celistvý přístup, zahrnující i duchovní stránku. To může být u řady „pozitivních“, „esoterických“ lektorů spíše na překážku (sám jsem na tyto projevy velmi citlivý), u Hanky však jde o hluboce prožívaný a nenásilně předávaný prožitek."
Ladislav Dvořá, douč a terapeut, autor knížky Obejměte své vnitřní dítě

 

 

 

Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že těžké osudy jeho klientů často souvisí s rodinnou historiií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do rovnováhy, a tím pomoci řešit současné obtíže.

 

Rodinný systém (tak jako každý jiný systém) tvoří celek, který se snaží udržet rovnováhu, a tak se stane, že nevědomě na sebe bereme tíhu (osud) člena rodiny, kterému nebylo dovoleno se narodit, který byl vyloučen, zapomenut, o kterém se nesmělo mluvit nebo byl odsuzován, který předčasně zemřel, zůstal osamocen, nebo měl jinak těžký osud. V rozvedeném nebo nefunkčním manželství dítě přebírá úlohu partnera, stane se "dospělým" - „přestává být dítětem“. Neporožije fázi bezstarostného dětství, a to má neblahý vliv na jeho další život a partnerské vztahy. (Od partnera potřebuje to, co postrádal v dětství, ale žádný parter mu toto nemůže dát.)

Děti si nedovolují být šťastnější než rodiče, nebo nesou zátěž či výhody rodičů, které jim nepatří, nebo se rozhodnou, že nikdy nebudou jako oni, nebo rodiče nepřijímají. Tím však nepřijímají ani samy sebe, svoje kořeny a sílu, protože život dostaly od rodičů, ti zase od svých rodičů... Všichni jsme součástí rodinného systému. (Všichni jsme součástí CELKU.) S rodinou jsme spojeni celé generace. Nevědomky formují kvalitu našeho prožívání, zdraví, našich vztahů – k sobě, rodičům, partnerům, dětem…, vytváří vzorce přesvědčení a očekávání, skrze něž (ne)vnímáme přítomnost a nežijeme "svůj" život.  Často se stává, že se v rodinách opakují stejné příběhy v průběhu několika generací. V rodinných konstelacích se ukazuje, že když si nevyřešíme své problémy, automaticky je předáváme k řešení našim potomkům. Postavením konstelace, pomáháme nejen sobě, ale i předkům a svým potomkům - zastavujeme destruktivní programy.

 

Konstelace umožňují podívat se na jakékoliv téma– zdravotní, pracovní, finanční, vztahové, emoční, rozhodovací, trauma, sebepřijetí, sebehodnota, smrt, potrat, pocity viny, rozvod..., problém s dětmi (anorexie, bulimie, nemoc, drogy, vzteká se, bojí, je smutné, nemůže si najít partnera, práci…).  Pomáhají uzdravit kořeny (máme-li zdravé kořeny, můžeme růst a kvést), přijmout rodiče (rod), zahojit vztahy, osvobodit se z nevědomých vlivů, převzatých rolí, zátěže a pocitů viny, "správně" se rozvést a rozejít (abychom nezůstali "zapleteni", to znamená, abychom byli připraveni nechat přijít nové - jiné). Přinášejí důvěru v život a sebelásku, která je předpokladem zdravé lásky bez závislosti.

 

Vidíme, že vše je spojeno se vším a nikdo není vinen ani vyloučen. Vidíme, že "viník" je (byl) obětí a že oběť se stává "viníkem".

 

Mnoha zkušenstmi v nejrozmanitějších rolích zástupců (otec, matka, dítě, vrah, oběť, alkoholik, mnich, sexualita, peníze, život, narození, smrt, symptom, hojnost, radost, žal, vztek, národ...) se vědomí rozšiřuje a odhaluje nepodmíněnou PRAVDU - PRAVDU NAD PROTIKLADY" - "vstupujeme" do Celistvosti, která nás obklopuje, JSME JÍ i její součástí. Jsme kapkou v moři i mořem v kapce.

 

 

Jak se konstelace provádí:

Klient si z účastníků semináře vybere zástupce, tak, jak mu řekne průvodce konstelacemi (lektor), např. rodiče, sourozence, tetu, symptom nemoci, svůj strach, nespavost, depresi…,  a také zpravidla i zástupce za sebe. Rozestaví je tak, jak to odpovídá jeho vnitřnímu obrazu, jak to cítí, bez předem promyšleného plánu. Reakce zástupců jsou překvapivě shodné s pocity těch, které představují. Získáváme tak informace o rodinném systému a o jeho skryté dynamice. Ukazuje se, kdo v systému chybí a kdo převzal jeho úlohu. Doplněním chybějících členů systému, projevením vnitřních impulsů zástupců a všeho, co bylo skryto, začíná hojivý proces, který působí nejen na klienta, ale na celý systém. (Vědomí jednotlivce ovlivňuje vědomí celku, a naopak.) Konstelace má přínos nejen pro klienta a zvolené zástupce, ale i pro ty, kteří proces sledují.

 

Je dobré se předem informovat o těkých událostech v rodině (2-3 generace zpět): Těžké a chronické nemoci, úmrtí do 40 let věku, potraty, izolace (klášter, vězení, psychiatrie…), majetkové křivdy, emigrace, velké utrpení (válka, koncentrační tábor, výslechy, sebevraždy)... Důležití jsou ti, o nichž se nesmělo mluvit nebo se o nich mluvilo špatně, i bývalí partneři a nevlastní děti.