CESTA K CELISTVOSTI


WYDA - CVIČENÍ KELTŮ

Nabízím BLAHOdárné cvičení pro tělo, mysl i duši (nejlépe v přírodě). Jde o prožitek, ne o teorii ani o výkon. Píšu to proto, že následující čtení by mohlo tou teoretičností odradit.

Mátel-li zájem, napište mi.

 

Wyda je systém tělesných, mentálních a spirituálních cvičení, díky nimž se druidové v plném zdraví dožívali vysokého věku a poznávali skryté síly přírody. Staroirsky „druid“ znamená „velemoudrý“. 

Druidové byli keltští léčitelé, kněží, hvězdopravci, jasnovidci… Byli nositeli keltské kultury a veškerého vědění. Nechtěli však nic stanovit definitivně, aby si uchovali otevřenost pro nové poznatky.

Filozofie tohoto učení o zdraví a duchovním růstu je orientovaná na přírodu. Člověk neexistuje mimo dění v přírodě, je její součástí. Úkolem člověka je obnovit jednotu s přírodou. Pak bude zdravý a šťastný.

 

Systém má tři velké stupně:

 

1. POZNÁNÍ (uvědomování si těla, emocionálních pochodů, svého ducha - uvědomování a příjímání toho, co je, samo o sobě už je léčivé).

 

2. KONTROLA (ovládání těla, mysli, emocí, energie).

 

3. OSVOBOZENÍ (transcendentální a magický stupeň). Jde o poznání, ovládnutí a osvobození sebe sama.

 

Cviky jsou jednoduché, ale mají mocné účinky nejen na fyzické, ale i na duchovně psychické procesy člověka. Vše negativní se jakoby samo vytrácí. Jsou rozděleny na posilující, harmonizující a sjednocující. Posilující cviky přímo ovlivňují tok energie, harmonizující cviky odstraňují bloky, otevírají tedy příslušné energetické dráhy a zvětšují harmonii mezi silovými poli. Energetické síly člověka je třeba nejprve zvětšit, aby mezi nimi mohla být harmonie a aby se později vzájemně propojily a sjednotily v jedno velké energetické pole.