CESTA K CELISTVOSTI


TANCE MÍRU

MANTRICKÉ TANCE DÁVNÝCH TRADIC oslavují Jednotu, která je základem všech spirituálních tradic.. Jejich zakladatelem je Samuel L. Lewis (1896 - 1971), jehož vize, že bude učitelem statisíců, se naplnila - tančí se totiž na celém světě a jejich mírové poselství je obrovské.

Společně tančíme v kruhu a zpíváme jednoduché texty dávných tradic (buddhismus, hinduismus, křesťanství, přírodní národy, islám…).  Hluboké ticho mezi tanci je bránou k božství v nás. A z této esence znovu začínáme tančit… Radost a vnitřní mír naplní srdce každého účastníka. A nemusí být zpěvákem ani tanečníkem - všichni jsou vítání.

„Mír začíná ve mně.“